Wilo Yonos PICO-D

 • Kategori
  Isıtma - Soğutma - İklimlendirme

Özellikler/Ürün avantajları

 • Hedef değerin 0,1 m adımlarla ayarlanması ve çalışma sırasındaki tüketimin görüntülenmesi için LED göstergesi
 • Wilo-Connector sayesinde aletsiz elektrik bağlantısı
 • Her pompa için eşsiz pompa havalandırma işlevi
 • Tekli (Δp-c, Δp-v ve sabit devir sayısı) veya paralel (Δp-c ve sabit devir sayısı) işletim için ikiz pompa
 • Güvenilir marş için çok yüksek ilk hareket torku

Donanım/İşlev

İşletim tipleri

 • Sabit fark basıncı
 • Değişken fark basıncı
 • Sabit devir sayısı (3 kontrol eğrisi)

Manuel işlevler

 • Uygulamaya göre işletim tipi ayarı
 • Pompa gücünün ayarı (basma yüksekliği)
 • Sabit devir sayısı ayarı
 • Hava tahliye işlevi
 • Manuel yeniden başlatma

Otomatik işlevler

 • İşletim moduna bağlı olarak kademesiz güç uyarlaması
 • Otomatik yeniden başlatma
 • Otomatik kuru çalışma algılaması

Sinyal ve gösterge işlevleri

 • Güç tüketimi göstergesi, W olarak
 • Ayar sırasında basma yüksekliğinin göstergesi
 • Arıza sinyallerinin gösterimi (Hata kodları)
 • Manuel olarak etkinleştirilen yeniden başlatma veya hava tahliye işlevinin göstergesi

Donanım

 • Wilo-Connector ile hızlı elekrik bağlantısı
 • Hava tahliye işlevi
 • Manuel yeniden başlatma
 • Blokaj akımına dayanıklı motor
 • Tanecik filtresi

İkiz pompa işlevi

 • Ana/yedekli işletim (arızada otomatik değiştirme/zamana bağlı pompa değişimi) Eğer ikiz pompa ana/yedekli işletimde çalıştırılacaksa regülasyon modunun, basma yüksekliğinin veya C1, C2, C3 devir hızı kademesinin aynı değere ayarlanması gerekir.
 • Paralel işletim (verimlilik derecesi optimize edilmiş pik yük açma ve devre dışı bırakma). Eğer ikiz pompa ilave/pik yük işletiminde çalıştırılacaksa Δp-c regülasyon modunun aynı basma yüksekliği ile veya sabit devir sayısının aynı C1, C2, C3 devir hızı kademesi ile ayarlanması gerekir.
 • Pompalar arası geçiş için (örn. bir arıza sebebiyle) ilave bir kumanda cihazına ihtiyaç duyulur.

Teknik veriler

 • Akışkan sıcaklığı -10 °C ilâ +95 °C
 • Elektrik şebekesi bağlantısı 1~230 V, 50 Hz
 • Koruma sınıfı IPX2D
 • Rakor bağlantısı Rp 1¼
 • Maks. işletme basıncı 10 bar